Watch Out!
Official News
Body of IITR
About Guide Get Involved

TEAM

Pratiksha Chandramouli

CHAIRMAN

Akshit Tripathi

EDITOR-IN-CHIEF

Aman Agasi

EXECUTIVE EDITOR

Suvam Das

EXECUTIVE EDITOR

Deovrat Dwivedi

CHIEF DESIGNER

Anisha Godha

CHIEF NEWS COORDINATOR

Shivam Gupta

CHIEF FINANCE COORDINATOR

Aniket Gupta

CHIEF WEB COORDINATOR

EDITORIAL BOARD

Ariba Javed

Sudipta Borah

Sukhsehaj Kaur

Krishna Hemant

Vashi Negi

Utkarsh Bajpai

Renju Kokatt

Somesh Mohapatra

Radhika Gemawat


NEWS BUREAU

Adil Ahmed

Gautam Goel

Sargam

Sindhu Shree

Vini Sehgal

Soumya Ranjan

Vinay Krishna

Navita Goyal

Aditi Bhatt

Swati


FINANCE CELL

Chitransh MK Chatnani

Divyanshu Sharma

Ishitva Minocha

Kshitij Joshi

Shubhankar Deol

Shagun Arora

Anushrut Gupta

Vaibhavi Katiyar

Pranav Gujral


DESIGN TEAM

Tathagata Sengupta

Akanksha Patel

Sidakpal Singh Sachdeva

Shirshendu Halder

Sachin Nehru

Sriram Sarad Samoju

Aviral Bohra


WEB TEAM

Dhaval Kapil

Asutosh Palai

Utkarsh Ruhela

Arpit Bansal

Akhil Gupta